СЧЕТОВОДСТВО И АНАЛИЗ /магистри, обучавани четири семестъра/
Факултет по икономически и социални науки Учебно разписание Магистри Счетоводство и анализ СЧЕТОВОДСТВО И АНАЛИЗ /магистри, обучавани четири семестъра/