Библиотека

Университетската библиотека е основана през 1961 г. заедно с основаването на Университета.

Библиотечният фонд е изграден в съответствие с потребностите на Университета и съдържа над 350 000 библиотечни документа от всички области на науката. Ползването на библиотечните ресурси е безплатно. Библиотеката е съставена от Централна библиотека и 11 филиални библиотеки, една от които е специализираната Икономическа библиотека.

Информация за последните дейности и нови книги може да намерите на ФБ страницата на библиотеката: https://www.facebook.com/library.uni.plovdiv/