Годишни такси

Такси за обучение

Административни такси

ТАКСИТЕ СЕ ВНАСЯТ, КАКТО СЛЕДВА:

  • В Е-ПОРТАЛ СЛЕД ВХОД ЧРЕЗ СТУДЕНТСКИ ПРОФИЛ
  • В РЕКТОРАТ – СТАЯ №19, ПАРТЕР, УЛ. ЦАР АСЕН 24 (Работно време: от 9:00 до 16:00, обедна почивка от 12:30 до 13:00)
  • В НОВАТА СГРАДА – СТАЯ №123, бул. “България” №236 (Работно време: от 8:30 до 15:30, обедна почивка от 12:30 до 13:00)
  • ПО БАНКОВА СМЕТКА НА УНИВЕРСИТЕТА (по изключение)

Семестриалната такса за обучение се заплаща до 20 дни след началото на учебния семестър.

Банкова сметка на ПУ:

Уникредит Булбанк

Клон Батенберг

грПловдив

Пловдивски университет Паисий Хилендарски

Сметка BG33 UNCR 7527 3154 6320 00

UNCRBGSF