Годишни такси

Такси за обучение

Годишна такса за обучение на студенти и докторанти – държавна поръчка- 2020

Годишна такса за обучение на студенти – ПЛАТЕНО обучение – 2020

Такси – магистър 2020/2021 г.

Такси – магистър 2019/2020 г.

Административни такси

ТАКСИТЕ СЕ ВНАСЯТ, КАКТО СЛЕДВА:

  • В РЕКТОРАТ – СТАЯ №19, ПАРТЕР, УЛ. ЦАР АСЕН 24 (Работно време: от 9:00 до 14:00)
  • В НОВАТА СГРАДА – СТАЯ №123, бул. “България” №236 (Работно време: от 8:30 до 14:00)
  • ПО БАНКОВА СМЕТКА НА УНИВЕРСИТЕТА (по изключение)

Срокът за внасяне на семестриалните такси е един месец след започване на учебната година!

Банкова сметка на ПУ:

Уникредит Булбанк

Клон Батенберг

грПловдив

Пловдивски университет Паисий Хилендарски

Сметка BG33 UNCR 7527 3154 6320 00

UNCRBGSF