Преподаватели

  Име                Позиция Телефон
1. доц. д-р Петър Атанасов Ръководител на катедрата 032/ 261 471
2. Виолета Стоянова Организатор 032/ 261 368
3. проф. д-р Ваньо Консулов   032/ 261 471
4. проф. д-р Станимир Кабаиванов   032/ 261 415
5. проф. д-р Даниела Фесчиян   032/261 471
6. доц. д-р Йорданка Любецка   032/ 261 415
7. доц. д-р Елена Георгиева   032/ 261 471
8. доц. д-р Гергана Танева-Ангелова   032/ 261 471
9. преп. Ясен Петков   032/ 261 471

Докторанти:

Димитър Грънчев – редовна форма на обучение