Преподаватели

  Име                Позиция Телефон
1. проф. д-р Ваньо Консулов Ръководител на катедрата 032/ 261 471
2. доц. д-р Йорданка Любецка Научен секретар – Счетоводство 032/ 261 414
3. доц. д-р Гергана Танева Научен секретар – Финанси 032/ 261 471
4. Виолета Стоянова Организатор 032/ 261 368
5. проф. д-р Станимир Кабаиванов   032/261 415
6. проф. д-р Даниела Фесчиян   032/ 261 471
7. проф. д-р Богомил Манов   032/ 261 471
8. доц. д-р Елена Георгиева   032/ 261 471
9. доц. д-р Петър Атанасов   032/ 261 471
10.  ас. Ясен Петков   032/ 261 471
11. ас. Георги Калоферов   032/ 261 471

Докторанти:

Лилия Жекова – редовна форма на обучение

Тодор Анев – редовна форма на обучение

Веселина Поповска – редовна форма на обучение

Йордан Костадинов – редовна форма на обучение