Студентска мобилност

Уважаеми студенти от ФИСН,

Стартира втората процедура по селекция на кандидатите за Еразъм-мобилности с цел обучение за 2023-2024 академична година. Основната информация можете да намерите на сайта на ПУ: Студентска мобилност с цел обучение (СМ) – Отдел „Mеждународно сътрудничество“ (uni-plovdiv.bg)

 За допълнителна информация се обръщайте към доц. Юлия Джабарова – факултетен координатор на Програма „Еразъм+“, кабинет 110, e-mail: jjabarova@uni-plovdiv.bg.

Мобилностите за нашия факултет, както и условията за участие, можете да намерите на приложените линкове:

Еразъм-мобилности с цел обучение за 2023-2024 академична година

            Условия за участие 

Срокът за подаване на документите е от 16.10.2023 г. до 10.11.2023 г., кабинет 110.

Желаем успех на всички кандидати и се надяваме да реализираме всички предоставени ни мобилности!

доц. д-р Юлия Джабарова

Еразъм+ координатор на ФИСН