Студентска мобилност

Уважаеми студенти от ФИСН,

Стартира втората процедура по селекция на кандидатите за Еразъм-мобилности с цел обучение за 2022-2023 академична година. Основната информация можете да намерите на сайта на ПУ: https://uni-plovdiv.bg/pages/index/160/.

 За допълнителна информация се обръщайте към доц. Юлия Джабарова – факултетен координатор на Програма „Еразъм+“, кабинет 110, e-mail: jjabarova@uni-plovdiv.bg.

Мобилностите за нашия факултет, както и условията за участие, можете да намерите на приложените линкове:

Еразъм-мобилности с цел обучение за 2022-2023 академична година

            Условия за участие 

Срокът за подаване на документите е от 10.10.2022 г. до 28.10.2022 г., кабинет 110.

Желаем успех на всички кандидати и се надяваме да реализираме всички предоставени ни мобилности!

доц. д-р Юлия Джабарова

Еразъм+ координатор на ФИСН