Студентска мобилност

Уважаеми студенти от ФИСН,

Стартира втората процедура по селекция на кандидатите за Еразъм-мобилности с цел обучение за 2021-2022 академична година. Основната информация можете да намерите на сайта на ФИСН: https://fisn.uni-plovdiv.bg/index.php/the-programme/. За допълнителна информация се обръщайте към доц. Юлия Джабарова – факултетен координатор на Програма „Еразъм+“, кабинет 110.

Мобилностите за нашия факултет, както и условията за участие можете да намерите чрез приложените линкове:

Еразъм-мобилности с цел обучение за 2021-2022 академична година

            Условия за участие 

Срокът за подаване на документите е до 20.10.2021 г., кабинет 110.

Желаем успех на всички кандидати и се надяваме да реализираме всички предоставени ни мобилности!

доц. д-р Юлия Джабарова

Еразъм+ координатор на ФИСН