Студентска мобилност

Уважаеми студенти от ФИСН,

Стартира първата процедура по селекция на кандидатите за Еразъм-мобилности с цел обучение за 2024-2025 академична година. Основната информация можете да намерите на сайта на ПУ: Студентска мобилност с цел обучение (СМ) – Отдел „Mеждународно сътрудничество“ (uni-plovdiv.bg)

Мобилностите за нашия факултет, както и условията за участие, можете да намерите на приложените линкове:

Еразъм-мобилности с цел обучение за 2024-2025 академична година

            Условия за участие 

Срокът за подаване на документите е до 15.05.2024 г., кабинет 110, Ректорат.

 За допълнителна информация относно бъдещи мобилности се обръщайте към ас. д-р Айгюн Ертюрк-Минчева – факултетен координатор на Програма „Еразъм+“, e-mail: aygun.erturk@uni-plovdiv.bg