Акредитация

Институционалната акредитация на ПУ “Паисий Хилендарски”: дадена на 11.07.2019 г. за срок от 6 години

Валидна до: 11.07.2025 г.

Оценка: 9.39 (девет цяло и тридесет и девет стотни)

Капацитет на висшето училище: 27 030

Доклад от ИА

Уведомително писмо

Анотация на САНК

Програмна акредитация:

Акредитирани професионални направления и специалности от регулираните професии

Акредитирани докторски програми

 

Професионално направление Оценка Образователни степени
3.3. Политически науки 8,38 ОКС Бакалавър; ОКС Магистър; ОНС Доктор
3.7. Администрация и управление 8,84 ОКС Бакалавър; ОКС Магистър; ОНС Доктор
3.8. Икономика 9,00 ОКС Бакалавър; ОКС Магистър; ОНС Доктор
9.1. Национална сигурност 8,69 ОКС Бакалавър; ОКС Магистър