Научни прояви

ПериодФоруми, организирани от ПУЗначими форуми, организирани с други ВУ в партньорство с ФИСН  и ПУ
2016-2017 Научни конференции: 1) Научна конференция за студенти и докторанти „10 години България в ЕС – успехи и предизвикателства“, ФИСН, ПУ „П. Хилендарски“, април 2017.   2) Аpplied Modeling in Economics, Finance and Social Sciences, съвместна международна научна конференция със Стопанския факултет на СУ, Хисар, август 2017   Кръгли маси: 1) Кръгла маса по актуални проблеми на предприемачеството, ФИСН, ПУ „П. Хилендарски“, декември 2016.   Семинари: „Практики, проблеми и перспективи в местното управление“ – Община Пловдив, Район Южен, ноември 2016 г. 2) Бизнес мастър клас, UniCredit Bulbank, април 2017   Публични лекции: 1) „Насоки, принципи, похвати… и няколко идеи за креативно мислене“, ФИСН, ПУ „П. Хилендарски“, април 2017
2017-2018 Научни конференции: Научна конференция за студенти и докторанти на тема „Икономически и социални аспекти на културното наследство“, ФИСН, ПУ „П. Хилендарски“, февруари 2018   Аpplied Modeling in Economics, Finance and Social Sciences, съвместна международна научна конференция със Стопански факултет на СУ, Трявна, юли 2018   Публични лекции: Теория на ограниченията – планиране в динамична среда“, ФИСН, ПУ „П. Хилендарски“, март 2018    „Внедряване на цялостни бизнес решение (ERP, CRM и BI)“, ФИСН, ПУ „П. Хилендарски“, март 2018   Практическо обучение с Google и SoftUni Digital  „Дигитални умения и иновативно мислене за успешен бизнес“, ФИСН, ПУ „П. Хилендарски“, май 2018
2018-2019 Научни конференции: Международна юбилейна научна конференция „Икономическа и социална (дез)интеграция“, ФИСН, ПУ „П. Хилендарски“, юни 2018  Научни конференции: Аpplied Modeling in Economics, Finance and Social Sciences, съвместна международна научна конференция със Стопански факултет на СУ, Созопол, юли 2018   Научни форуми: „Студентите питат – бизнесът и науката отговарят“, ФИСН, ПУ „П. Хилендарски“, ноември 2018   2) Студентско-докторантски интерактивен семинар „Икономическа и социална (дез)интеграция“, ФИСН, ПУ „П. Хилендарски“, юни 2018   Публични лекции: „Актуални проблеми на управлението на персонала на предприятието“, ФИСН, ПУ „П. Хилендарски“, октомври 2018   Ключови компетентности за развитието на човешките ресурси“ “, ФИСН, ПУ „П. Хилендарски, октомври 2019
2019-2020Научни конференции: 1) Киберсигурност и технологични решения в организацията”, ноември 2020Публични лекции: 1) Приоритети на новата Европейска комисия за развитието на Европейския съюз“, февруари 2020 г. 2)  Киберсигурност и антитероризъм, ноември 2020   Онлайн дискусии:  1) „COVID-19 и предизвикателствата пред ЕС, май 2020 г.
2020-2021 Научни конференции: 1)„Digital sovereignty: state, problems and challenges in the context of COVID-19 pandemic“, май 2020 г.   Научни семинари: 1) Руско-българска кръгла маса на тема „Феноменът дигитален суверенитет: концептуални основи на изследванията“, май 2020 г.   2) Национална научна конференция за студенти, докторанти и млади учени „Иновации и конкурентоспособност“, октомври 2020 г.Кариерен форум: 1) Кариерен форум Пловдив – 2020“ за подобряване на взаимодействията на младите хора и бизнеса, октомври 2020 г. Публични лекции: 1) „Политическото разделение между либерали и консерватори в САЩ и влиянието му върху изборите. Основни проблеми на изборите в САЩ през XXI век.“, февруари 2021 г.   2) „Същността и ролята на избирателната колегия в изборите в САЩ.“, февруари 2021 г. 3) „Тайните на бизнес етикета – бързият път към професионален авторитет“, март 2021 г.   4) Цифрова политическа комуникация в условията на глобалните технологични трансформации”, април 2021   5) „Многообразието като силна страна и предизвикателство за Америка“, април 2021   Дигитално събитие: 1) „Разговори за политики, дигитализация и устойчивост: младите питат“   Срещи-дискусии: 1) „Защо и как да гласуваме на предстоящите парламентарни избори?“ – дискусия с ученици от НТГ – гр. Пловдив, март 2021 г.   2) Как да гласуваме на изборите за народни представители?“– дискусия с ученици от ЕГ „Иван Вазов“ – гр. Пловдив и Професионална гимназия по икономика и мениджмънт, гр. Пазарджик, март 2021 г.