Преподаватели

Линк: Приемно време на преподавателите -1 семестър, 2021-2022 учебна година

  Име Позиция Телефон
1.  доц. д-р Ангел Димитров Ръководител на катедрата 032/261 365
2.  доц. д-р Мина Ангелова Научен секретар 032/261 365
3.  Пламена Витковска Организатор 032/261 365
4. проф. д-р Иван Иванов   032/261 365
5. проф. д-р Галина Илиева   032/261 341
6. доц. д-р Олга Рахнева   032/261 341
7. доц. д-р Таня Янкова-Лилова   032/261 234
8. доц. д-р Веселина Жекова   032/261 365
9. доц. д-р Маргарита Русева   032/261 414
10. доц. д-р Красимир Александров    
11. гл. ас. д-р Вера Хаджиева    
12. гл. ас. д-р Гергана Димитрова    
13. гл. ас. д-р Станислава Клисарова-Белчева    
14. ас. д-р Кирил Десев    
15. ас. Ани Кузманова    
16. ас. Иво Кемалов    

Докторанти:

Меги Даковаредовна форма на обучение

Стефан Георгиев – редовна форма на обучение

Лилия Недева – редовна форма на обучение

Цвета Драганска – Георгиева – задочна форма на обучение

Ани Кузманова – самостоятелна подготовка