Преподаватели

  Име Позиция Телефон
1.  доц. д-р Ангел Димитров Ръководител на катедрата 032/261 365
2.  Пламена Витковска Организатор 032/261 365
3.  проф. д-р Иван Иванов   032/261 365
4. проф. д-р Галина Илиева   032/261 341
5. доц. д-р Таня Янкова-Лилова   032/261 365
6.  доц. д-р Мина Ангелова   032/261 365
7. доц. д-р Веселина Жекова   032/261 414
8. доц. д-р Маргарита Русева   032/261 415
9. доц. д-р Красимир Александров    
10. доц. д-р Гергана Димитрова   032/261 365
11. гл. ас. д-р Пеньо Георгиев   032/261 341
12. гл. ас. д-р Вера Хаджиева   032/261 365
13. гл. ас. д-р Станислава Клисарова-Белчева   032/261 341
14. ас. Ани Кузманова    
15. преп. Иво Кемалов    

Докторанти:

Звездомира Тодорова – редовна форма на обучение

Таня Моллова – редовна форма на обучение

Рая Генова – редовна форма на обучение

Татяна Зафировазадочна форма на обучение