Преподаватели

  Име Позиция Телефон
1. проф. д-р Даниела Бобева Ръководител на катедрата 032/261 368
2.  доц. д-р Добринка Стоянова Научен секретар 032/261 368
3.  Виолета Стоянова Организатор 032/261 368
4. проф. д-р Пламен Чипев    
5. проф. д-р Йордан Христосков    
6. проф. д-р Цветка Стоенчева    
7. проф. д-р Ваня Иванова    
8. доц. д-р Стефан Райчев    
9. доц. д-р Блага Маджурова    
10. гл. ас. д-р Делян Ангелов    
11. гл. ас. д-р Игнат Игнатов    
12. ас. Айгюн Ертюрк    

Докторанти:

Елица Кантарджиева – редовна форма на обучение