Преподаватели

Линк: Приемно време на преподавателите -1 семестър, 2021-2022 учебна година

  Име Позиция Телефон
1. проф. д-р Даниела Бобева Ръководител на катедрата 032/261 368
2.  доц. д-р Добринка Стоянова Научен секретар 032/261 368
3.  Виолета Стоянова Организатор 032/261 368
4. проф. д-р Пламен Чипев    
5. проф. д-р Йордан Христосков    
6. проф. д-р Цветка Стоенчева    
7. доц. д-р Стефан Райчев    
8. доц. д-р Ваня Иванова    
9. гл. ас. д-р Делян Ангелов    
10. гл. ас. д-р Блага Маджурова    
11. гл. ас. д-р Игнат Игнатов    
12. ас. Айгюн Ертюрк    

Докторанти:

Юлиян Молловредовна форма на обучение

Айгюн Ертюрк – редовна форма на обучение

Елица Кантарджиева – редовна форма на обучение