Класиране магистърски програми ФИСН 2023/2024 учебна година

Съобщение относно записването на класираните студенти в магистърските програми

Счетоводство и анализ

Финансов мениджмънт

Маркетинг и продажби

Икономическо моделиране и бизнес анализ

Управление на човешките ресурси

Бизнес администрация

PR, реклама и медийна комуникация

Бизнес психология

Международен бизнес

Киберсигурност

Мениджмънт на националната сигурност и кибертероризъм

Класиране след „професионален бакалавър“