Перспективи за кариерно развитие

Възможности за стажове и кариерно развитие на ФБ страницата на ФИСН https://www.facebook.com/pu.fisn.

Информация за текущите конкурси за академични длъжности от https://procedures.uni-plovdiv.bg/.

Информация за свободни работни места, може да намерите на сайта на Агенция по заетостта 

Услугите на EURES за гражданите на Европейски съюз, можете да намерите на Eures портал.