Приемно време на преподавателите за II семестър на учебната 2023/2024 г.

Катедра Икономически науки

Катедра Управление и количествени методи в икономиката

Катедра „Маркетинг и МИО“

Катедра Финанси и счетоводство

Катедра Политически науки и национална сигурност