Ръководство

Проф. д-р Станимир Кабаиванов

Декан 

Кабинет: 110

Телефон: 032 261 415

e-mail: fisndean@uni-plovdiv.bg


Доц. д-р Йорданка Любецка 

Заместник-декан „Учебна дейност“

Кабинет: 110

Телефон: 032 261 415

e-mail: liubetzka@uni-plovdiv.bg


Доц. д-р Маргарита Русева 

Заместник-декан „Научноизследователска дейност и докторски програми“

Кабинет: 110

Телефон: 032 261 414

e-mail: m_ruseva@uni-plovdiv.bg


Доц. д-р Юлия Джабарова

Научен секретар „Управление на проекти и международно сътрудничество“

Кабинет: 110

Телефон: 032 261 414

e-mail: jjabarova@uni-plovdiv.bg


Доц. д-р Веселина Жекова

Научен секретар „Качество и акредитация“

Кабинет: 110

Телефон: 032 261 414

e-mail: v.zhekova@uni-plovdiv.bg


Доц. д-р Галина Илиева

Председател на Общото събрание

Кабинет: 126

Телефон: 032 261 365

e-mail: galili@uni-plovdiv.bg


Доц. д-р Ангел Димитров

Заместник-председател на Общото събрание

Кабинет: 141

Телефон: 032 261 365

e-mail: angel.dimitrov@uni-plovdiv.bg