Ръководство

Доц. д-р Маргарита Русева

Декан 

Кабинет: 110

Телефон: 032 261 415

e-mail: fisndean@uni-plovdiv.bg


Доц. д-р Йорданка Любецка 

Заместник-декан „Учебна дейност“

Кабинет: 110

Телефон: 032 261 415

e-mail: liubetzka@uni-plovdiv.bg


Проф. д-р Станимир Кабаиванов

Заместник-декан „Проектна дейност“

Кабинет: 110

Телефон: 032 261 414

e-mail: stanimir.kabaivanov@uni-plovdiv.bg


Доц. д-р Веселина Жекова

Научен секретар „Качество и акредитация“

Кабинет: 110

Телефон: 032 261 414

e-mail: v.zhekova@uni-plovdiv.bg


Доц. д-р Добринка Стоянова

Научен секретар „Научноизследователска дейност и докторски програми“

Кабинет: 110

Телефон: 032 261 414

e-mail: d.stoyanova@uni-plovdiv.bg


Общо събрание на ФИСН

Доц. д-р Ангел Димитров

Председател на Общото събрание

Кабинет: 141

Телефон: 032 261 365

e-mail: angel.dimitrov@uni-plovdiv.bg


Доц. д-р Гергана Танева

Заместник-председател на Общото събрание

Кабинет: 126

Телефон: 032 261 471

e-mail: gergana.taneva@uni-plovdiv.bg