Преподаватели

  Име Позиция Телефон
1.  доц. д-р Иван Станчев Ръководител на катедрата 032/261 365
2.  Пламена Витковска Организатор 032/261 359
3. проф. д. н. Николай Николов   032/261 359
4.  доц. д-р Даниела Пастармаджиева   032/261 359
5. гл. ас. д-р Христо Панталеев   032/261 359
6. гл. ас. д-р Елица Христова   032/261 359
7. гл. ас. д-р Андрей Велчев   032/261 359
8. гл. ас. д-р Илия Ценов   032/261 359
9. гл. ас. д-р Горан Стойковски   032/261 359 
10. ас. д-р Иван Цанов   032/261 359
11. ас. Костадин Баков   032/261 359

Докторанти:

Ралица Тодорова – редовна форма на обучение

Ивелин Колев – редовна форма на обучение

Златомир Дьовленски – редовна форма на обучение

Александра Стефанова – редовна форма на обучение

Теодора Цонева – редовна форма на обучение

Таня Стоилова – редовна форма на обучение

Ирина Абаджиева-Репуц – редовна форма на обучение

Станислав Атанасов – редовна форма на обучение

Динко Атанасов – задочна форма на обучение