Преподаватели

Линк: Приемно време на преподавателите -1 семестър, 2021-2022 учебна

  Име Позиция Телефон
1.  доц. д-р Алексей Петров Ръководител на катедрата 032/261 365
2.  доц. д-р Даниела Пастармаджиева Научен секретар – Политически науки 032/261 359
3.  гл. ас. д-р Пеньо Георгиев Научен секретар – Национална сигурност 032/261 359
4.  Пламена Витковска Организатор 032/261 365
5. проф. д. н. Николай Николов   032/261 359
6. доц. д-р Драгомир Генов   032/261 359
7. доц. д-р Иван Станчев   032/261 359
8. гл. ас. д-р Христо Панталеев   032/261 359
9. гл. ас. д-р Елица Христова   032/261 359
10. гл. ас. д-р Андрей Велчев   032/261 359
11. ас. д-р Илия Ценов   032/261 359
12. ас. Костадин Баков   032/261 359

Докторанти:

Владимир Славенски – редовна форма на обучение

Антони Герасимов – редовна форма на обучение

Джансу Данаджиева – редовна форма на обучение

Наталия Цветанова – редовна форма на обучение

Ралица Тодорова – редовна форма на обучение

Вероника Преждарова – задочна форма на обучение