Преподаватели

  Име Позиция Телефон
1.  доц. д-р Алексей Петров Ръководител на катедрата 032/261 365
2.  доц. д-р Даниела Пастармаджиева Научен секретар  032/261 359
3. Пламена Витковска Организатор 032/261 359
4. проф. д. н. Румен Кънчев   032/261 365
5. проф. д. н. Николай Николов   032/261 359
6. доц. д-р Иван Станчев   032/261 359
7. гл. ас. д-р Христо Панталеев   032/261 359
8. гл. ас. д-р Елица Христова   032/261 359
9. гл. ас. д-р Андрей Велчев   032/261 359
10. ас. д-р Илия Ценов   032/261 359
11. ас. д-р Иван Цанов   032/261 359
12. ас. Костадин Баков   032/261 359

Докторанти:

Джансу Данаджиева – редовна форма на обучение

Наталия Цветанова – редовна форма на обучение

Ралица Тодорова – редовна форма на обучение

Елена Златева – редовна форма на обучение

Ивелин Колев – редовна форма на обучение