Комисия по качество и акредитация

Председател: Доц. д-р Ангел Димитров

Членове:

  1. Гл. ас. д-р Вера Хаджиева
  2. Гл. ас. д-р Гергана Димитрова
  3. Гл. ас. д-р Марин Братков
  4. Гл. ас. д-р Георги Николов
  5. Гл. ас. д-р Блага Маджурова
  6. Гл. ас. д-р Христо Панталеев
  7. Гл. ас. д-р Пеньо Георгиев
  8. Антони Герасимов, докторант
  9. Айгюн Ертюрк, докторант

Съставът на Комисията по качество и акредитация при ФИСН е приет с решение на ФС, протокол № 141/20.01.2020 г.

Контакти: quality.fisn@uni-plovdiv.bg

Вътрешни нормативни документи

Протоколи от заседания

График за провеждане на анкетни проучвания

Анкетни карти

Доклади и отчети