Инспекторат

Инспектор Елена Шишкова               

Ректорат, етаж 2, стая 229, тел. 261 370

e-mail: elishi@uni-plovdiv.bg

Приемно време: 10:00-12:00 ч.; 13:30-15:00 ч.

ОКС „Бакалавър“

Маркетинг – редовно и задочно обучение

Политология – редовно обучение

Мениджмънт на туристическия бизнес –  редовно и задочно обучение

Национална сигурност – задочно обучение

Конспекти за държавен изпит за придобиване на ОКС “Бакалавър”

ОКС „Магистър“

Финансов мениджмънт – редовно обучение

Бизнес администрация – редовно обучение

Маркетинг и продажби – редовно обучение

Бизнес психология – редовно обучение

Политически мениджмънт и комуникация – редовно обучение

Финанси – редовно обучение

Бизнес икономика – гр. София

Конспекти за държавен изпит за придобиване на ОКС “Магистър 


Инспектор Снежа Тодорова

e-mail:  snetod@uni-plovdiv.bg

Инспектор Невена Тиролска

e-mail: ntirolska@uni-plovdiv.bg

Ректорат, етаж 2, стая 227, тел. 261 375

Приемно време: 10:00-12:00 ч.; 13:30-15:00 ч.

ОКС „Бакалавър“

Международни икономически отношения – редовно обучение

Финанси – редовно и задочно обучение

Счетоводство – редовно и задочно обучение

Конспекти за държавен изпит за придобиване на ОКС “Бакалавър”

ОКС „Магистър“

PR, реклама и медийна комуникация – редовно обучение

Счетоводство и анализ – редовно обучение

Международна търговия – редовно обучение

Конспекти за държавен изпит за придобиване на ОКС “Магистър”


Инспектор Юлия Христакиева

Ректорат, етаж 2, стая 208, тел.: 032 261 326

e-mail: yulia@uni-plovdiv.bg

Приемно време: 10:00-12:00 ч.; 13:30-15:00 ч.

ОКС „Бакалавър“

Макроикономика – редовно и задочно обучение

Икономика и бизнес – редовно и задочно обучение

Стопанско управление – редовно и задочно обучение

Бизнес мениджмънт – редовно и задочно обучение

Публична администрация – редовно и задочно обучение

Национална сигурност – редовно обучение

Конспекти за държавен изпит за придобиване на ОКС “Бакалавър”

ОКС „Магистър“

Икономическо моделиране и бизнес анализ – редовно обучение

Управление на човешките ресурси – редовно обучение

Мениджмънт на националната сигурност и антитероризъм – редовно обучение

Киберсигурност – редовно обучение

Корпоративно управление – редовно обучение

Бизнес икономика – редовно обучение

Конспекти за държавен изпит за придобиване на ОКС “Магистър”