Учебно разписание ОКС Магистър – първи семестър 2023/2024 г.

PR, РЕКЛАМА И МЕДИЙНИ КОМУНИКАЦИИI семестър

PR, РЕКЛАМА И МЕДИЙНИ КОМУНИКАЦИИIII семестър

БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ – I семестър, неспециалисти

БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯI семестър, специалисти

БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ – III семестър, неспециалисти

БИЗНЕС ПСИХОЛОГИЯ – I семестър

БИЗНЕС ПСИХОЛОГИЯIII семестър

УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ – I семестър

УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ – III семестър

КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ I семестър

КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ – III семестър

МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖБИ – I семестър, неспециалисти

МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖБИ – I семестър, специалисти

МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖБИ – III семестър, неспециалисти

СЧЕТОВОДСТВО И АНАЛИЗ – I семестър, неспециалисти

СЧЕТОВОДСТВО И АНАЛИЗI семестър, специалисти

СЧЕТОВОДСТВО И АНАЛИЗ – III семестър, неспециалисти

СЧЕТОВОДСТВО – I семестър

СЧЕТОВОДСТВОIII семестър

ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ – I семестър, неспециалисти

ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ – I семестър, специалисти

ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ – III семестър, неспециалисти

ФИНАНСИ – I семестър

ФИНАНСИ – III семестър

ИКОНОМИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ И БИЗНЕС АНАЛИЗI семестър, неспециалисти

ИКОНОМИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ И БИЗНЕС АНАЛИЗI семестър, специалисти

ИКОНОМИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ И БИЗНЕС АНАЛИЗIII семестър, неспециалисти

ПОЛИТИЧЕСКИ МЕНИДЖМЪНТ И КОМУНИКАЦИЯ – III семестър

МЕНИДЖМЪНТ НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ И АНТИТЕРОРИЗЪМ – III семестър

МЕНИДЖМЪНТ НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ И КИБЕРТЕРОРИЗЪМI семестър, неспециалисти

МЕНИДЖМЪНТ НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ И КИБЕРТЕРОРИЗЪМI семестър, специалисти

КИБЕРСИГУРНОСТI семестър

КИБЕРСИГУРНОСТIII семестър