Учебно разписание ОКС Магистър – втори семестър 2023/2024 г.

PR, РЕКЛАМА И МЕДИЙНИ КОМУНИКАЦИИII семестър

БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ – II семестър, неспециалисти

БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯII семестър, специалисти

БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ – IV семестър, неспециалисти

БИЗНЕС ПСИХОЛОГИЯ – II семестър

УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ – II семестър

КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ II семестър

КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ – IV семестър

МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖБИ – II семестър, неспециалисти

МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖБИ – II семестър, специалисти

МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖБИ – IV семестър, неспециалисти

СЧЕТОВОДСТВО И АНАЛИЗ – II семестър, неспециалисти

СЧЕТОВОДСТВО И АНАЛИЗ – II семестър, специалисти

СЧЕТОВОДСТВО И АНАЛИЗ – IV семестър, неспециалисти

СЧЕТОВОДСТВО – II семестър

СЧЕТОВОДСТВОIV семестър

ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ – II семестър, неспециалисти

ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ – II семестър, специалисти

ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ – IV семестър, неспециалисти

ФИНАНСИ – II семестър

ФИНАНСИ – IV семестър

ИКОНОМИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ И БИЗНЕС АНАЛИЗ – II семестър, неспециалисти

ИКОНОМИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ И БИЗНЕС АНАЛИЗII семестър, специалисти

ИКОНОМИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ И БИЗНЕС АНАЛИЗIV семестър, неспециалисти

МЕНИДЖМЪНТ НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ И КИБЕРТЕРОРИЗЪМII семестър, неспециалисти

МЕНИДЖМЪНТ НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ И КИБЕРТЕРОРИЗЪМII семестър, специалисти

КИБЕРСИГУРНОСТII семестър