Поправителна и ликвидационна изпитна сесия ОКС Магистър