Изпитна сесия – първи семестър, 2022/2023 уч. година

PR, реклама и медийни комуникации I семестър

PR, реклама и медийни комуникации III семестър

Бизнес администрация I семестър – специалисти

Бизнес администрация I семестър – неспециалисти

Бизнес психология I семестър

Бизнес психология III семестър

Управление на човешките ресурси I семестър

Управление на човешките ресурси III семестър

Корпоративно управление I семестър   

Корпоративно управление III семестър

Маркетинг и продажби I семестър – специалисти

Маркетинг и продажби I семестър – неспециалисти

Счетоводство и анализ I семестър – специалисти

Счетоводство и анализ I семестър – неспециалисти

Счетоводство I семестър

Финансов мениджмънт I семестър – специалисти

Финансов мениджмънт I семестър – неспециалисти

Икономическо моделиране и бизнес анализ I семестър – специалисти

Икономическо моделиране и бизнес анализ I семестър – неспециалисти

Финанси I семестър

Финанси III семестър

Политически мениджмънт и комуникация I семестър

Политически мениджмънт и комуникация III семестър

Мениджмънт на националната сигурност и антитероризъм I семестър – специалисти

Мениджмънт на националната сигурност и антитероризъм I семестър – неспециалисти

Мениджмънт на националната сигурност и антитероризъм III семестър

Киберсигурност I семестър

Киберсигурност III семестър