Изпитна сесия – първи семестър, 2022/2023 уч. година

PR, реклама и медийни комуникации II семестър

Бизнес администрация II семестър – специалисти

Бизнес администрация IV семестър 

Бизнес администрация II семестър – неспециалисти

Бизнес психология II семестър

Управление на човешките ресурси II семестър

Корпоративно управление II семестър   

Корпоративно управление IV семестър

Маркетинг и продажби II семестър – специалисти

Маркетинг и продажби IV семестър 

Маркетинг и продажби II семестър – неспециалисти

Счетоводство и анализ II семестър – специалисти

Счетоводство и анализ IV семестър 

Счетоводство и анализ II семестър – неспециалисти

Счетоводство II семестър

Финансов мениджмънт II семестър – специалисти

Финансов мениджмънт IV семестър 

Финансов мениджмънт II семестър – неспециалисти

Икономическо моделиране и бизнес анализ II семестър – специалисти

Икономическо моделиране и бизнес анализ II семестър – неспециалисти

Финанси II семестър

Финанси IV семестър

Политически мениджмънт и комуникация II семестър

Мениджмънт на националната сигурност и антитероризъм II семестър – специалисти

Мениджмънт на националната сигурност и антитероризъм II семестър – неспециалисти

Киберсигурност II семестър