Изпитна сесия, II семестър, 2023/2024 уч. година

PR, реклама и медийни комуникации II семестър

Бизнес администрация II семестър – специалисти

Бизнес администрация II семестър – неспециалисти

Бизнес администрация IVсеместър – неспециалисти

Бизнес психология II семестър

Управление на човешките ресурси II семестър

Корпоративно управление – 1. курс

Корпоративно управление2. курс

Маркетинг и продажби II семестър – специалисти

Маркетинг и продажби II семестър – неспециалисти

Маркетинг и продажби IV семестър – неспециалисти

Счетоводство и анализ II семестър  – специалисти

Счетоводство и анализ II семестър – неспециалисти

Счетоводство и анализ IV семестър – неспециалисти

Счетоводство – 1. курс

Счетоводство2. курс

Финансов мениджмънт II семестър – специалисти

Финансов мениджмънт II семестър – неспециалисти

Финансов мениджмънт IV семестър – неспециалисти

Икономическо моделиране и бизнес анализ II семестър  – специалисти

Икономическо моделиране и бизнес анализ II семестър – неспециалисти

Икономическо моделиране и бизнес анализ IV семестър неспециалисти

Финанси – 1. курс

Финанси2. курс

Мениджмънт на националната сигурност и кибертeроризъм – неспециалисти

Мениджмънт на националната сигурност и кибертероризъм – специалисти

Киберсигурност II семестър