Поправителна и ликвидационна изпитна сесия, 2022/2023 уч. година

PR, реклама и медийни комуникации

Бизнес администрация II семестър – специалисти

Бизнес администрация II семестър – неспециалисти

Бизнес администрация IV семестър – неспециалисти

Бизнес психология

Управление на човешките ресурси

Корпоративно управление – 1. курс

Корпоративно управление2. курс

Маркетинг и продажби  – специалисти

Маркетинг и продажби II семестър – неспециалисти

Маркетинг и продажби IV семестър – неспециалисти

Счетоводство и анализ – II семестър специалисти

Счетоводство и анализ II семестър – неспециалисти

Счетоводство и анализ IV семестър – неспециалисти

Счетоводство – 1 курс

Финансов мениджмънт – II семестър специалисти

Финансов мениджмънт II семестър – неспециалисти

Финансов мениджмънт IV семестър – неспециалисти

Икономическо моделиране и бизнес анализ  – специалисти

Икономическо моделиране и бизнес анализ – неспециалисти

Финанси – 1. курс

Финанси – 2. курс

Политически мениджмънт и комуникация 

Мениджмънт на националната сигурност и антитероризъм

Киберсигурност