Преподаватели

  Име Позиция Телефон
1.  доц. д-р Теофана Димитрова Ръководител на катедрата 032/261 366
2.  гл. ас. д-р Марин Братков Научен секретар 032/261 366
3.  Пламена Витковска  Организатор 032/261 365
4. проф. д-р Велин Станев   032/261 379
5. проф. д-р Иванка Костова   032/261 365
6. доц. д-р Юлия Джабарова   032/261 414
7. доц. д-р Атанас Владиков    
8. доц. д-р Татяна Нецева-Порчева    
9.  доц. д-р Васил Петков    
10. доц. д-р Траян Йосифов    
11. гл. ас. д-р Любомир Стойчев    
12. гл. ас. д-р Катерина Козлуджова    
13.  ас. Иван Караиванов    
14. ас. Димитър Кромичев    

Докторанти:

Валерия Тончева – редовна форма на обучение