Преподаватели

  Име Позиция Телефон
1.  проф. д-р Велин Станев  Ръководител на катедрата 032/261 366
2.  Пламена Витковска Организатор 032/261 366
3. доц. д-р Теофана Димитрова   032/261 366
4. проф. д-р Иванка Костова   032/261 365
5. проф. д-р Татяна Нецева-Порчева   032/261 366
6. доц. д-р Юлия Джабарова   032/261 365
7. доц. д-р Атанас Владиков    
8. доц. д-р Васил Петков    
9.  доц. д-р Траян Йосифов    
10. гл. ас. д-р Марин Братков    
11. гл. ас. д-р Любомир Стойчев    
12. гл. ас. д-р Катерина Козлуджова    
13. ас. д-р Мария Христова-Политикова    
14.  преп. Иван Караиванов    
15. преп. д-р Димитър Кромичев    

Докторанти:

Валерия Тончева – редовна форма на обучение