БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ /магистри, обучавани четири семестъра/
Факултет по икономически и социални науки Учебно разписание Магистри Бизнес администрация БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ /магистри, обучавани четири семестъра/