Трети етап на Националната научна програма „Млади учени и постдокторанти“
Факултет по икономически и социални науки Новини Последни новини Трети етап на Националната научна програма „Млади учени и постдокторанти“