Факултет по икономически и социални науки Изпитна сесия Бакалаври задочно Г Р А Ф И К за изпитната сесия на специалност” Икономика и бизнес” I курс уч.2020 / 2021 – 1 семестър