Факултет по икономически и социални науки Изпитна сесия Бакалаври редовно ГРАФИК За изпитната сесия на специалност ”Национална сигурност”- редовно обучение - I I семестър уч. 2018 / 2019