Факултет по икономически и социални науки Изпитна сесия Бакалаври редовно Г Р А Ф И К За изпитна сесия на спец. МЕНИДЖМЪНТ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ БИЗНЕС – РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ – летен семестър уч.2018/ 2019 година