Факултет по икономически и социални науки Изпитна сесия Магистри Г Р А Ф И К За изпитна сесия на магистърска програма МАРКЕТИНГ уч.2018 / 2019 година