Факултет по икономически и социални науки Изпитна сесия Магистри Г Р А Ф И К За изпитна сесия на магистърска програма БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ уч.2018 / 2019 година