Факултет по икономически и социални науки Новини Последни новини Юбилейна международна научна конференция „ИКОНОМИЧЕСКА И СОЦИАЛНА [ДЕЗ]ИНТЕГРАЦИЯ“