Факултет по икономически и социални науки Учебно разписание Магистри Международна търговия МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ /магистри, обучавани четири семестъра/ II семестър