Факултет по икономически и социални науки Изпитна сесия Бакалаври редовно График за изпитната сесия на спец. ”Национална сигурност” - редовно обучeние, учебна 2018/ 2019 г.