Факултет по икономически и социални науки Изпитна сесия Бакалаври редовно График за поправителната и ликвидационната изпитна сесия на спец. Публична администрация - редовно обучение на уч. 2017/18 г.