Факултет по икономически и социални науки Изпитна сесия Бакалаври редовно Графиик за изпитната сесия на специалност ”Публична администрация”, редовно обучение - II семестър