Факултет по икономически и социални науки Изпитна сесия Бакалаври задочно График за изпитната сесия на специалност ” МАКРОИКОНОМИКА” задочно обучение втори семестър учебна 2017/20018 г.