Факултет по икономически и социални науки Изпитна сесия Магистри График на М П „ИКОНОМЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ И БИЗНЕС АНАЛИЗ” уч. 2016 / 2017