Факултет по икономически и социални науки Студентски практики - фаза I Необходими документи за "Студентски практики - фаза I"