ГЛОБАЛНА ПОЛИТИКА, МЕЖДУНАРОДНА СИГУРНОСТ, УПРАВЛЕНИЕ НА КРИЗИ