Съобщение от доц. Велков по повод оценките по ФС от 08.02.2016 г.

 

Студентите от спец. Финанси – 3 курс. ред. об., могат да видят изпитните си работи по Финансово счетоводство на 20.02.2016 г. (събота) от 12.00 ч. в ст. 204, Ректорат.

Последни новини