Политически науки и национална сигурност
Факултет по икономически и социални науки Катедри Политически науки и национална сигурност