Управление и количествени методи в икономиката
Факултет по икономически и социални науки Катедри Управление и количествени методи в икономиката