Маркетинг и международни икономически отношения
Факултет по икономически и социални науки Катедри Маркетинг и международни икономически отношения