Маргарита Русева

1. Лична информация
Име: Доц. д-р Маргарита Любенова Русева
Имейл: ruseva_margarita@mail.bg
Телефон: 032 261 414
Кабинет: 110, 355
Приемно време: понеделник 16:30 -17:30 ч., 355 кабинет
вторник 10:00 – 12:00 ч., 110 кабинет

2. Преподавателска дейност
Учебни дисциплини: „Статистика“, „Статистически софтуер“, „Макроикономически изследвания“, „Приложение на SPSS в научните изследвания“

3. Научни интереси: – статистическо изследване на зависимости; статистико-демографски методи за изследване на динамични редове; макроикономически анализ; регионални статистически сравнения; аналитични методи за бизнес изследвания; методика и методология на научните изследвания.

4. Научни трудове и участия в научно-изследователски проекти
https://www.researchgate.net/profile/Margarita_Ruseva