Разпределение на местата – дипломиране

Отличници

Финанси – редовно обучение

Финанси – задочно обучение

Счетоводство – редовно обучение

Счетоводство – задочно обучение

Макроикономика – редовно обучение

Стопанско управление – редовно обучение

Стопанско управление – задочно обучение

Публична администрация – редовно обучение

Публична администрация – задочно обучение

Мениджмънт на туристическия бизнес – редовно обучение

Мениджмънт на туристическия бизнес – задочно обучение

Маркетинг – редовно обучение

Маркетинг – задочно обучение

Международни икономически отношения

Политология

Счетоводство и анализ

МП Счетоводство

Финансов мениджмънт

Международна търговия

МП Маркетинг; Маркетинг и продажби

Управление на човешките ресурси

Бизнес администрация

Корпоративно управление

Бизнес комуникации и връзки с обществеността

Киберсигурност