Редовна изпитна сесия, 1 семестър 2023/2024 уч. година