Редовна изпитна сесия, 2 семестър 2023/2024 уч. година