Даниела Стамболиева-Лукова

  1. Лична информация – Даниела Петкова Стамболиева-Лукова

daniela_stambolieva@abv.bg

0888/99 65 92

126 кабинет

приемно време – сряда – 10.30 – 12.30 часа, 126 каб.

  1. Преподавателска дейност – Икономикс, Макроикономика, Микроикономика, Българският икономически модел
  2. Научни интереси – Социално-икономическо равенство и неравенство; Особености на българския икономически модел.
  3. Научни трудове и участия в научно-изследователски проекти https://www.researchgate.net/profile/Daniela_Stambolieva