INNOAIR

Проблемите, особено актуални през последните години, засягащи опазването на околната среда и конкретно качеството на въздуха, поставят нуждата от спешни действия. Разработването и прилагането на конкретни мерки за осигуряването на по-качествени условия за живот на населението, основаващи се на съгласуваност, структурираност и измеримост, са основа за изграждането на общественото доверие и солидна инвестиция за бъдещите поколения. Създаването и поддържането на модерна и удобна градска среда за живот е от ключово значение за цялостното развитие на икономиката.

За Факултета по икономически и социални науки (ФИСН) на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ проектът InnoAir е възможност да интегрираме нашите аналитични способности и теоретична подготовка в решаването на обществено значим проблем. Участието ни в проекта е чудесна възможност да приложим на практика нашето виждане, че бъдещето на икономическата наука е свързано с анализа на данни и моделирането на сложни процеси. Продължителността и обхватът на проекта позволяват участието и на млади изследователи от факултета. Освен това е възможност за тях да участват при разработването на дългосрочни и устойчиви иновативни решения, които носят осезаеми ползи.

Проектът INNOAIR е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Инициативата „Иновативни дейности за градско развитие“

За повече актуална информация:  https://uia-initiative.eu

Новини:

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ на INNOAIR

Заключителна конференция ИННОЕЪР: Иновации в градската мобилност за по-чист въздух и справедлив зелен преход 

Индонезийският град Семаранг на учебно посещение в София в областта на устойчивата мобилност с подкрепата на европейската програма IURС

MOSSaika e най-новият партньор на SOFIACOIN в каузата за по-чист въздух в София

Настоящето и бъдещето на транспорта ще се срещнат този юни в Пловдив

Зеленият градски транспорт

Водородната електромобилност в България – реализируемата мечта (Втора част)

Европейска седмица на мобилността16-22 септември 2022 г.

Първата ниско емисионна зона се очаква да заработи още в края на тази година

Правен и етичен анализ на „Зелен обществен транспорт при поискване“

Проект INNOAIR въвежда „зелени коридори“в София

Водородната електромобилност в България – реализуемата мечта (Първа част)

Студенти и преподаватели от ФИСН мислят заедно зелени решения за своя град

Eкип на ФИСН при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ разработи система, следяща за удобството на пътниците в  градския транспорт

ONLINE SEMINAR ON “MODELING OF AIR POLLUTION”

INNOAIR CONTRIBUTES TO THE TOPIC OF “INNOVATION AND DIGITIZATION” OF THE EU STRATEGY FOR THE DANUBE REGION

INNOAIR AND Plovdiv university AT AN EUSDR CONFERENCE ON INNOVATION AND DIGITIZATION

INNOAIR – PART OF THE EUROPEAN MOBILITY WEEK

Споделяне на възможности и перспективи за бизнеса в прехода към кръгова икономика

Тhe Еuropean green capital 2023