Месец на човешките ресурси

January 11, 2022 0 comments fisnadmin

През месец януари 2022 г. „Клуб на мениджъра“ към Факултета по икономически и социални науки (ФИСН) на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ организира поредица от онлайн събития, посветени на възможностите за успешна реализация на пазара на труда. Целта е  студентите да се запознаят с успешни мениджъри на различни компании – JobTiger, АББ България, MetLife, Санмина България и др. Те ще споделят безценни съвети и добри практики, ще разяснят какви ключови компетентности се търсят в бъдещите служители. Всеки от участниците ще обяви стажантска програма.

Надяваме се да бъдете част от събитията и да се възползвате от възможностите за развитие на кариерата!

Повече информация може да намерите на Facebook страницаta на Клуба https://www.facebook.com/club.manager.pu или на специализирания сайт  http://manager-club.eu/

Линк към 1-вата лекция 11.01.2022г, 16:30ч: https://www.facebook.com/events/308166571047619

Линк към 2-рата лекция 18.01.2022г, 16:30ч: https://www.facebook.com/events/1022938331886740

Снежина Сулева, председател на „Клуб на мениджъра“

E-mail: club-manager@abv.bg

 

Съобщение от инсп. Тодорова относно изготвянето на дипломите на дипломираните през месец юни 2021 г.

November 24, 2021 0 comments fisnadmin

Уважаеми колеги,

Всеки дипломирал се студент трябва задължително и  лично да си провери и подпише отпечатаната диплома.
Необходима е една снимка с размер: 3,5 / 4,5 см.

Това става при инспектор Сн. Тодорова ( ст. 227, Ректорат) в приемно време ( от 10.00 до 12.00 и от 13.30 до 15.00 ч., без събота и неделя) за периода:
29.11.2021 до 03.12.2021 г вкл.

Майсторски клас – лидерско майсторство

November 23, 2021 0 comments fisnadmin

Факултетът по икономически и социални науки и д-р Тошо Стоянов ви канят най-любезно на

МАЙСТОРСКИ КЛАС – ЛИДЕРСКО МАЙСТОРСТВО

От моя опит със студенти магистри има едно нещо, което вече със сигурност знам и това е, че вие заслужавате такъв майсторски клас, като настоящи или бъдещи лидери!

В предлагания кратък курс вие ще научите кой е най-важния процес да управлявате вашия екип и служители и кой процес може и трябва да бъде използван, за да ви помогне вашата кариера да бъде възходяща и впечатляваща.

Време е да издигнете вашата лидерска игра на следващото ниво и аз съм готов да помогна на тези, които желаят да бъдат лидери на бъдещето, които могат разумно да управляват себе си, своите хора и да водят организацията, в която работят към успешни резултати. Лидерите най-силно влияят върху обществото, културата, нашите ценности и върху света като цяло. Ако света и вашата работеща компания се променят, тази промяна започва задължително от вас – лидерите, и ако вие искате да се променяте и сте решили, че е време да преминете от “обучение“ към “правене“ – заповядайте! Ето тогава това е курсът за вас!

Тема на курса:

Да бъдем лидер-мениджър или лидер-шеф?

Променящия се свят се нуждае от типа лидер, който води хората си и организацията, в която работи, към успех! Но как изглежда сега новия лидер? Кои негови качества сега се оценяват най-високо? Работата е изключително динамична, целите са високи, времето не достига, активната работната сила е недостатъчна, а в последните 4-5 години е напълно променена… Сложно е!

Това, което ще видите и чуете – материалите, сравненията, препоръките, алгоритмите, какво и как се прави, и още… е концентриран израз на визията на множество лидери на световни компании управляващи десетки хиляди хора и милиарди долари. Основното обобщение е, че не е приемливо да стоим и да чакаме и да реагираме, едва когато пред нас се изпречи промяната или проблема. Курсът ви предлага практични подходи и проверени добри практики за развитие на вашите лични лидерски умения в управлението на хората си в условия на ускорено променящ се свят!

Очаквам ви!

И ето още едно предимство: Какво бихте искали да знаете от мен за лидера и лидерството, което веднага би ви било от полза и бихте започнали да прилагате във вашето управление на хора след курса?

Изпратете вашия въпрос до: tosho.stoyanov@yahoo.com  и в деня на майсторския клас ще имате търсения от вас отговор!

Тук са и предложенията до вас за бъдещи теми в майсторския клас на Тошо Стоянов:

  1. Поведенчески финанси – прогрес и практически приложения.
  2. Как да взимаме по-ефективни решения.
  3. Бизнес приложения на емоционалната интелигентност.
  4. Мениджърски подходи при управление на екипите.
  5. Техники за рационално мислене.

Просто изберете номера на една от темите и го изпратете на мейла с едно “Здравей“!

Запис на събитието

Конкурс на БНБ за стипендианти

November 23, 2021 0 comments fisnadmin

Уважаеми колеги,

Българската народна банка (БНБ) обявява ежегодния си конкурс за стипендианти за 2022 година.

За период от 9 месеца БНБ отпуска следните стипендии:

• две стипендии в размер на 600 лв. месечно за студенти редовно обучение, обучаващи се за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър”;

• една стипендия в размер на 800 лв. месечно за лица, обучаващи се за придобиване на образователна и научна степен „доктор”.

Документите на кандидатите се подават в срок до 19 декември 2021 г. Подробна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи за кандидатстване и възможните начини за тяхното подаване се намират на интернет страницата на БНБ тук.

Ежегодните стипендии са учредени от Управителния съвет на БНБ през 2004 г. по случай 125-годишния юбилей на БНБ. В конкурсите за стипендианти на БНБ (за периода от създаването на стипендиантската програма през 2004 г. досега) са кандидатствали общо 450 студенти и докторанти, а отпуснатите досега стипендии са 39. Информация относно резултатите от предходните конкурси можете да намерите тук.

На вниманието на дипломантите от магистърските програми

November 19, 2021 0 comments fisnadmin

Уважаеми Колеги, на 11.12.2021 г. ще се проведе държавен изпит по специалността за придобиване на ОКС „Магистър“. Заявленията си за допускане до изпита депозирайте в електронен формат от 22.11. до 26.11.2021 г., адресирани до Вашия инспектор в отдел „Учебен“.
Изпитът ще се проведе при спазване на всички стандарти за безопасност на здравето и ще бъде изцяло съобразен със Заповед Р33-5315/20.10.2021 г. на Ректора на Пловдивския университет.

Началният час и разпределението по зали ще бъдат обявени допълнително.

Студентски конкурс „Моята цифрова България“

November 17, 2021 0 comments fisnadmin

Уважаеми колеги,

Национално представителната работодателска организация Съюз за стопанска инициатива (ССИ) организира под патронажа на г-жа Мария Габриел – еврокомисар по иновации, научни изследвания, култура, образование и младежта, студентски конкурс „Моята цифрова България“.

Критерии за участие:

В конкурса могат да участват български студенти, които се обучават във висше училище в България или в чужбина и са на възраст до 27 години. 

Примерни теми: 

Използване на изкуствен интелект и големи данни за намаляване на CO2 в градовете;

Киберсигурността като публично благо;

Цифровизация и критично мислене; 

Прецизно земеделие;

Онлайн безопасност за деца и т.н.

Техническо задание: 

Опишете Вашата визия за устойчива цифровизация на българското общество, бизнес или общност. Сегментирането на субекта на изследване може да бъде до ниво по Ваше усмотрение. Описанието следва да не надвишава 3 стандартни страници. Всеки доклад да започва с визия на желаното състояние на ясно прецизиран субект в България (държава, държавен орган, общност, бизнес индустрия и т.н.), както и да завършва с 3 конкретни препоръки за политики, които да доведат до реализацията на тази визия.

Крайният срок за изпращане на студентските доклади/анализи е 14.02.2022 г. 

Начин на кандидатстване: 

Вашите доклади/анализи, с които кандидатствате в конкурса, изпращайте на електронните пощи на Съюза за стопанска инициатива, както следва: office@ssibg.org и s.plamenov@ssibg.org.

Придружаващото електронно писмо да бъде с тема: „Студентски конкурс на ССИ „Моята цифрова България““ и да съдържа следните данни: три имена; висше училище в България или в чужбина, в което се обучавате; специалност и курс на обучение; наименование на доклада/анализа, с който кандидатствате.

Успех на всички участници!

Подновен прием на договори по проект “Студентски практики”

October 25, 2021 0 comments fisnadmin

Уважаеми колеги,

Във връзка с предстоящите празници договори за практическо обучение на студенти по проект BG05M2OP001-2.013-0001 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА 2“ ще се приемат само на 13.12.2021 г. тази година и отново от 10.01.2022 г. за следващата година.

Нова селекция по програма ERASMUS + за преподаватели

October 6, 2021 0 comments fisnadmin

Уважаеми колеги преподаватели,

Стартира сесията за кандидатстване за преподавателски мобилности за летния семестър на 2021/2022 г.

За допълнителна информация се обръщайте към доц. Юлия Джабарова – факултетен координатор на Програма „Еразъм+“, кабинет 110 или jjabarova@uni-plovdiv.bg

Мобилностите за нашия факултет, както и условията за участие можете да намерите чрез приложения линк:

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ МОБИЛНОСТИ по програма ЕРАЗЪМ+ във ФИСН за академичната 2021/2022 г.

Срокът за подаване на документите е до 19.02.2021 г., кабинет 110.

Селектираните от предходни периоди преподаватели, които не са реализирали своите мобилности, могат да ги реализират, като предоговорят нови дати с приемащите университети.

Желаем успех на всички кандидати и се надяваме да реализираме всички предоставени ни мобилности!

доц. д-р Юлия Джабарова

Еразъм+ координатор на ФИСН

Проект „Студентски практики – фаза 2“

May 25, 2021 0 comments fisnadmin

 

Приемът на документи по проект „Студентски практики – фаза 2“ стартира от 13.07.2020 г.

Информация за студенти:

Документи могат да подават всички действащи студенти от ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“, които в рамките на обучението си в сегашната ОКС още не са участвали в проекта.

За повече информация: https://praktiki.mon.bg/pages/infostudent

При кандидатстването за практическо обучение се избира:

1) ментор от обучаваща организация, която има сключен договор с ПУ “П. Хилендарски”;

2) академичен наставник от ФИСН.

Началната дата в графика за започване на практиката може да бъде най-рано:

– следващия понеделник, ако документите се подават в понеделник;

– по-следващия понеделник, ако документите се подават в друг ден от седмицата.

Пример: При подаване на документи на 13.07.2020 г. практиката започва най-рано на 20.07.2020 г., а при подаване на документи на 15.07.2020 г. практиката започва най-рано на 27.07.2020 г.

След потвърждаване на програмата и графика от академичния наставник студентът генерира през системата договор, към който има приложена декларация. Договорът и приложената към него декларация се разпечатват в три екземпляра.

ВАЖНО: При попълването на личната информация към профила си в системата студентът трябва да въведе личен IBAN!

При подаване на документите се представят:

– Разпечатан в три екземпляра договор, последната страница на който е декларация. На първа страница най-горе на „Днес ……………….., в гр. ……………………“ ръчно се попълва датата на подаване и „Пловдив“, а по-долу се попълва постоянен адрес. На предпоследната и на последната страница и трите екземпляра трябва да са подписани лично от студента.

– Разпечатана в един екземпляр и попълнена декларация за лична сметка. Формулярът се изтегля от тук.

Информация за обучаващите организации:

При подаване на документите се представят:

– договор на обучаващата организация, генериран през системата и разпечатан в три екземпляра с подпис и печат;

– списък на менторите, генериран през системата;

– договор/и на ментор/и от обучаващата организация, генериран/и през системата и разпечатан/и в три екземпляра (трябва да е посочен личен IBAN);

Прием на документи:

ПУ „Паисий Хилендарски“

Пловдив, ул. „Цар Асен“ № 24

ет. 3, каб. 355 от 10:00 до 11:00 ч. всеки работен понеделник

За контакти:

доц. д-р Таня Янкова – функционален експерт, 0887 118 552

Димитър Савов – технически изпълнител, 0896 524 224

 

Процедура за издаване на индивидуални протоколи на студенти, явяващи се на online изпити във Факултета по икономически и социални науки

May 23, 2021 0 comments fisnadmin

Уважаеми Колеги,

За да се явите на online изпит с индивидуален протокол във Факултета по икономически и социални науки, е необходимо:

Първо: От профила си в e-portal да генерирате Служебна бележка за явяване на изпит и да я изпратите на преподавателя не по-късно от 48 часа преди изпита.

Второ: Ако е изпълнено първото условие, преподавателят изпраща служебната бележка на г-н Димитър Савов не по-късно от 24 часа преди изпита в случай, че изпитът се провежда чрез платформата Moodle.

Трето: За да вземете участие в изпита (в случай, че той се провежда чрез Moodle ФИСН), е необходима регистрация в платформата не по-късно от една седмица преди началото на изпита.

Четвърто: Преподавателят има ангажимент да върне разпечатана и попълнена служебната бележка на инспектора, за която той издава индивидуален протокол и го представя за подпис на преподавателя.