На вниманието на студентите от магистърски програми “Счетоводство и анализ” и “Счетоводство”

September 27, 2021 0 comments fisnadmin

Уважаеми Колеги,

Доц. Любецка Ви дава още една възможност да поправите слабите си оценки по “Счетоводство на нестопанските организации”. Изпитът ще се проведе в MOODLE, на 15.10.2021 г. от 10.00 ч.

Важно!!! – за студентите от първи курс, редовна форма на обучение

September 17, 2021 0 comments fisnadmin

Уважаеми първокурсници,

Съгласно академичния календар на ПУ “Паисий Хилендарски” учебната година ще започне на 27.09.2021 г. (понеделник).

Добре дошли във Факултета по икономически и социални науки! Ние, Вашите преподаватели и административните специалисти във Факултета, съжаляваме, че нашите срещи с Вас ще бъдат предимно в електронен формат!

Независимо от епидемичната обстановка, предвиждаме да се срещнем с Вас присъствено през месец октомври. Срещите ще се проведат съгласно изискуемите стандарти за безопасност и по предварително уточнен график, за който ще Ви уведомим чрез официалния сайт на ФИСН. Тези от Вас, които са възпрепятствани или имат съображения относно тази присъствена среща, ще имат възможност да се включат online.

Желаем Ви успешно начало на учебната година! Бъдете здрави!

На вниманието на студентите-дипломанти от бакалавърска специалност „Счетоводство“

September 8, 2021 0 comments fisnadmin

1.Доц. Любецка ще проведе онлайн среща с дипломантите от специалност „Счетоводство“ на 15.09. 2021 г. от 17.00 ч.  Линк за срещата: Meet – xri-jvfh-vka

2.Демо версията на Държавния изпит за дипломантите от специалност „Счетоводство“ ще бъде достъпна в MOODLE от 15.09. 2021 г. до 24.09. 2021 г.

Магистърски програми 2021/2022

August 3, 2021 0 comments fisnadmin

КАНДИДАТИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ В МАГИСТЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ
НА
ФАКУЛТЕТА ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ НАУКИ
ПОДАВАТ ДОКУМЕНТИ

ОТ 07.09.2021 г.  ДО 29.10.2021 г.
В
УНИВЕРСИТЕТСКИЯ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
РЕКТОРАТ, УЛ.“ЦАР АСЕН“ №24
СТАЯ №2

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
1. ЗАЯВЛЕНИЕ ДО РЕКТОРА ПО ОБРАЗЕЦ /ПОЛУЧАВАТЕ ГО В ИНФОРМАЦИОННИЯ ЦЕНТЪР/.

2. ОРИГИНАЛ И КОПИЕ НА ДИПЛОМАТА ЗА ЗАВЪРШЕНО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ИЛИ УВЕРЕНИЕ, В КОЕТО СА ОТРАЗЕНИ СРЕДНИЯТ УСПЕХ ОТ СЛЕДВАНЕТО, УСПЕХЪТ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ИЗПИТИ И ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ.

3. ДОКУМЕНТ ЗА ПЛАТЕНА ТАКСА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ.

Повече информация можете да получите на телефони: 032/261 388, 032/261 414;
032/261 365 и на страницата на факултета в интернет на адрес: https://fisn.uni-plovdiv.bg

Справочник “Магистърски програми 2021/2022”

Държавни изпити – Септември и Октомври 2021 г.

July 29, 2021 0 comments fisnadmin

1) По специалността за ОКС „Бакалавър“ – на 25 и 26.09.2021 г.

Заявлението за явяване на държавен изпит се подава електронно от 01.09. до 10.09.2021 г. при инспекторите на Факултета.

Електронното заявление може да изтеглите от тук!

2) По чужд език за специалностите МИО, МТБ (ОКС „Бакалавър“) и Международна търговия (ОКС „Магистър“) – на 09 и 10.10.2021 г.

Заявлението за явяване на държавен изпит се подава електронно от 01.09. до 10.09.2021 г. при инспекторите Снежа Тодорова и Елена Шишкова.

Електронното заявление може да изтеглите от тук!

Зала, дата и час ще бъдат обявени допълнително на сайта на Факултета.

Конспектите за държавен изпит по специалността са достъпни на:

https://fisn.uni-plovdiv.bg/index.php/bginsp/

 

Избираеми дисциплини за учебната 2021/2022 г.

May 26, 2021 0 comments fisnadmin

Уважаеми колеги,

Чрез профила Ви в Мудъл ФИСН ще имате възможност да посочите избираемите дисциплини, които желаете да изучавате през учебната 2021/2022 година.

Преди да направите своя избор, имате възможност да се запознаете със съдържанието на всяка от дисциплините като кликнете на съответното заглавие от списъка с предложения.

При избора на дисциплини (по една за всеки от двата семестъра) трябва да имате предвид следните правила:

1) Срокът за посочване на избираеми дисциплини за учебната 2021/2022 г. е от 01.06.2021 г. до 30.06.2021 г. с упоменат начален час, който ще е видим във Вашия профил.

2) Имате право само на един опит при посочване на конкретна избираема дисциплина за всеки от двата семестъра.

3) Ако предстои да бъдете втори курс, трети курс или четвърти курс (но от специалностите Макроикономика, Мениджмънт на туристическия бизнес и Стопанско управление), е необходимо да посочите дисциплини и за двата семестъра. Не се допуска избор на само една от тях.

4) Ако предстои да бъдете четвърти курс и сте специалност Маркетинг, МИО, Финанси, Счетоводство, Публична администрация, Политология и Национална сигурност, е необходимо да посочите дисциплина само за първия семестър.

5) Тези от Вас, които не направят своя избор в срока на записване, ще бъдат разпределени служебно.

6) Не се допуска преместване от една дисциплина в друга по никаква причина.

Проект „Студентски практики – фаза 2“

May 25, 2021 0 comments fisnadmin

 

Приемът на документи по проект „Студентски практики – фаза 2“ стартира от 13.07.2020 г.

Информация за студенти:

Документи могат да подават всички действащи студенти от ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“, които в рамките на обучението си в сегашната ОКС още не са участвали в проекта.

За повече информация: https://praktiki.mon.bg/pages/infostudent

При кандидатстването за практическо обучение се избира:

1) ментор от обучаваща организация, която има сключен договор с ПУ “П. Хилендарски”;

2) академичен наставник от ФИСН.

Началната дата в графика за започване на практиката може да бъде най-рано:

– следващия понеделник, ако документите се подават в понеделник;

– по-следващия понеделник, ако документите се подават в друг ден от седмицата.

Пример: При подаване на документи на 13.07.2020 г. практиката започва най-рано на 20.07.2020 г., а при подаване на документи на 15.07.2020 г. практиката започва най-рано на 27.07.2020 г.

След потвърждаване на програмата и графика от академичния наставник студентът генерира през системата договор, към който има приложена декларация. Договорът и приложената към него декларация се разпечатват в три екземпляра.

ВАЖНО: При попълването на личната информация към профила си в системата студентът трябва да въведе личен IBAN!

При подаване на документите се представят:

– Разпечатан в три екземпляра договор, последната страница на който е декларация. На първа страница най-горе на „Днес ……………….., в гр. ……………………“ ръчно се попълва датата на подаване и „Пловдив“, а по-долу се попълва постоянен адрес. На предпоследната и на последната страница и трите екземпляра трябва да са подписани лично от студента.

– Разпечатана в един екземпляр и попълнена декларация за лична сметка. Формулярът се изтегля от тук.

Информация за обучаващите организации:

При подаване на документите се представят:

– договор на обучаващата организация, генериран през системата и разпечатан в три екземпляра с подпис и печат;

– списък на менторите, генериран през системата;

– договор/и на ментор/и от обучаващата организация, генериран/и през системата и разпечатан/и в три екземпляра (трябва да е посочен личен IBAN);

Прием на документи:

ПУ „Паисий Хилендарски“

Пловдив, ул. „Цар Асен“ № 24

ет. 3, каб. 351 от 10:00 до 11:00 ч. всеки работен понеделник

За контакти по телефона:

функционален експерт, 0887 118 552

Забележка: Приемът на документи ще бъде временно преустановен в периода от 26.07.2021 г. до 06.09.2021 г. включително. Договорите на желаещите да започнат практика през този период трябва да бъдат подадени до 19.07.2021 г.

Процедура за издаване на индивидуални протоколи на студенти, явяващи се на online изпити във Факултета по икономически и социални науки

May 23, 2021 0 comments fisnadmin

Уважаеми Колеги,

За да се явите на online изпит с индивидуален протокол във Факултета по икономически и социални науки, е необходимо:

Първо: От профила си в e-portal да генерирате Служебна бележка за явяване на изпит и да я изпратите на преподавателя не по-късно от 48 часа преди изпита.

Второ: Ако е изпълнено първото условие, преподавателят изпраща служебната бележка на г-н Димитър Савов не по-късно от 24 часа преди изпита в случай, че изпитът се провежда чрез платформата Moodle.

Трето: За да вземете участие в изпита (в случай, че той се провежда чрез Moodle ФИСН), е необходима регистрация в платформата не по-късно от една седмица преди началото на изпита.

Четвърто: Преподавателят има ангажимент да върне разпечатана и попълнена служебната бележка на инспектора, за която той издава индивидуален протокол и го представя за подпис на преподавателя.

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ – ВИДЕО УПЪТВАНЕ

May 23, 2021 0 comments fisnadmin

Уважаеми колеги,

Моля, обърнете внимание на видео клипа и следвайте стъпките в него, за да сте сигурни че няма да срещнете технически затруднения по време на Вашето електронно обучение.

https://www.facebook.com/100001255445220/posts/3557439734307840/?extid=0

Пожелаваме Ви успех и Ви благодарим за доверието и съвместната ни работа!

Поздрави,
проф. д-р Станимир Кабаиванов
Декан на ФИСН

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ – 2021 г.

May 23, 2021 0 comments fisnadmin

ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ НАУКИ

Държавните изпити във ФИСН през 2021 г. ще се проведат, както следва:

месец юни

– на 26 – 27.06.2021 г. по специалността за ОКС „бакалавър“ (поправителна сесия) и  ОКС „магистър“ (редовна сесия за трисеместриалните програми и поправителна сесия за всички останали магистърски програми);

– на 19.06.2021 г. по чужд език за ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ (поправителна сесия).

месец септември и месец октомври:

– на 25 – 26.09.2021 г. по специалността за ОКС „бакалавър“ (редовна изпитна сесия);

– на 09 – 10.10.2021 г. по чужд език за ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ (редовна изпитна сесия);

месец ноември: 

– на 06 – 07.11.2021 г. по специалността за ОКС „магистър“.

Решение на ФС на ФИСН № 152/25.01.2021 г.