Факултет по Икономически и Социални Науки

Факултетът по икономически и социални науки (ФИСН) е основан през 1994 г. За кратък период успя да се наложи като модерен академичен център за подготовка на кадри  в пет професионални направления: „Икономика“, „Администрация и управление“, „Политически науки“, „Туризъм“ и „Национална сигурност“.

Днес във факултета има пет катедри: „Икономически науки”, „Политически науки и Национална сигурност”, „Маркетинг и международни икономически отношения“, „Управление и количествени методи в икономиката“ и „Финанси и счетоводство“. ФИСН е водещ в Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” по брой студенти. 

Обучението в образователно квалификационна степен Бакалавър е в следните направления:

 • 3.8. Икономика
  • Международни икономически отношения
  • Макроикономика
  • Икономика и бизнес
  • Маркетинг
  • Финанси
  • Счетоводство
 • 3.7. Администрация и управление
  • Бизнес мениджмънт
  • Стопанско управление
  • Мениджмънт на туристическия бизнес
  • Публична администрация
 • 3.3. Политически науки
  • Политология
  • Международна политика и бизнес дипломация
 • 9.1. Национална сигурност
  • Национална сигурност

В образователно-квалификационна степен Магистър е в следните направления:

 • 3.8. Икономика
  • Финансов мениджмънт
  • Международна търговия
  • Счетоводство и анализ
  • Икономическо моделиране и бизнес анализ
  • Маркетинг и продажби
  • Международен бизнес
  • Икономика и финанси на зеления преход
  • Здравна икономика и политики
 • 3.7. Администрация и управление
  • Бизнес администрация
  • Управление на човешките ресурси
  • PR, реклама и медийни комуникации
  • Корпоративно управление
  • Бизнес икономика
  • Бизнес психология
 • 3.3. Политически науки
  • Политически мениджмънт и комуникация
 • 9.1. Национална сигурност
  • Мениджмънт на националната сигурност и антитероризъм
  • Киберсигурност

В образователна и научна степен Доктор обучението се провежда по „Икономика”, „Администрация и управление”, „Политически науки” и „Национална сигурност”.

Във Факултета се разработват проекти по актуални и значими икономически, управленски и социални проблеми.

След дипломирането си значителна част от възпитаниците на Факултета намират сериозна професионална реализация.

По различни европейски програми е осигурен обмен на студенти с Белгия, Холандия, Германия, Франция, Гърция: с университетите Гент (Белгия), Лил и Страсбург (Франция), Зефтенберг (Германия), Солун и Серес (Гърция), Брюкселски свободен университет, със Софийски университет и Нов български университет.

Голяма част преподавателите са експерти и консултанти по проблемите на: счетоводния одит, социологическите и политологически изследвания и анализи, управлението на човешките ресурси, предприемачеството, маркетинга и др.

Декани на ФИСН са били:

 • проф. д-р Мариана Михайлова (1994 – 2003 г.)
 • доц. д-р Аксентия Замфирова (2003 – 2007 г.)
 • проф. д-р Иван Иванов (2007 – 2015 г.)
 • проф. д-р Станимир Кабаиванов (2015 – 2023 г.)
 • доц. д-р Маргарита Русева (2023 – до момента)