Задочно обучение – разписание

Уважаеми колеги,

В тази рубрика може да намерите програмата за първия семестър на учебната 2023/2024 година. Следете програмата ежедневно, защото понякога е необходимо да се правят корекции и допълнения. За да участвате пълноценно в учебния процес, е необходимо да използвате университетските си акаунти stuxxxxxxxx@uni-plovdiv.bg. 

Записването за първия семестър на учебната 2023/2024 година за втори, трети и четвърти курс трябва да се осъществи най-късно до 10 дни от началото на семестъра при съответния инспектор. След този период се счита, че студентът не желае да продължи обучението си в ПУ „Паисий Хилендарски“.

Учебен отдел напомня на студентите, че записването в по-горен курс се осъществява с не повече от три невзети изпита. Изключение прави записването за четвърти курс (броят на невзетите изпити е неограничен).  

Пожелаваме Ви успех и Ви благодарим за доверието и съвместната ни работа! 

Маркетинг

Финанси 

Счетоводство

Икономика и бизнес 

Бизнес мениджмънт 

Публична администрация 

Мениджмънт на туристическия бизнес 

Национална сигурност