Атанас Владиков

Необходима индивидуална  информация

за сайта на ФИСН

 

 1. Лична информация – име, имейл, телефон, кабинет, приемно време

доц. д-р Атанас И. Владиков

avladikov@uni-plovdiv.bg

atanasvladikov@gmail.com

032/261-366

Кабинет-128

всеки четвъртък:        13:30 – 14:30 ч.

и при уговорен час по електронната поща;

 

 1. Преподавателска дейност – какви учебни дисциплини води със студентите);

Академични дисциплини за БАКАЛАВРИ

 1. Европейска икономика
 2. Политики на Европейския съюз
 3. Теория на международните икономически отношения
 4. Публично-частно партньорство
 5. Икономика на труда

Академични дисциплини за МАГИСТРИ

 1. Икономическа и социална политики на ЕС
 2. Управление на човешкия капитал
 3. Бизнес среда и конкурентоспособност

 

 1. Научни интереси – описание на областта и темите за изследване

Доцент доктор Атанас Владиков е доцент по „Европейска икономика”; има активна публицистична и експертна дейност в областта на европейската и международната икономика, данъчното облагане, проектното и инвестиционното консултиране и др.; участвал е в разработването и реализирането на различни изследователски, образователни и бизнес проекти с публично, частно и смесено финансиране.

Преводач е на български език на книгата „Прекариатът – новата опасна класа” на проф. д-р Гай Стендинг от Великобритания.

 

 1. Научни трудове и участия в научно-изследователски проекти

https://www.researchgate.net/profile/Atanas_Vladikov