Веселина Жекова

Лична информация

Веселина Тонева Жекова

Имейл: v.zhekova@mail.bg ,

Кабинет 223,

приемно време: сряда – 12-13ч.

Преподавателска дейност

Основи на публичната администрация;

Държавно управление и администрация;

Местна власт и местно самоуправление;

Гражданско общество и неправителствен сектор

Научни интереси

Държавно управление и публична администрация;

Участие на гражданските структури в управлението;

Противодействие на корупцията

Научни трудове и участия в научно-изследователски проекти –  

https://www.researchgate.net/profile/Veselina_Zhekova