Васил Петков

 

  1. Лична информация – доц. д-р Васил Стефанов Петков, vasilpetkov@uni-plovdiv.bg,, кабинет – 126, приемно време – петък от 11 до 12 часа.
  2. Преподавателска дейност – „Международен бизнес“ и „Международен маркетинг“
  3. Научни интереси – международни бизнес операции, маркетинг в международния бизнес, световна икономика, конюнктура на международните пазари, цени и ценообразуване на международните пазари, пазарни анализи и прогнози
  4. Научни трудове и участия в научно-изследователски проекти